Saturday, January 30, 2016

जाको प्रभु दारुण दुःख देहैं , ताकि मति पहिले हर लेंहै । 

No comments:

Post a Comment